BLOGG

Livet i overgangsalderen

Tørre steder & vaginale endringer

Jun 14, 2021

La oss snakke om Vaginal atrofi. 

Atrofi er i følge Store medisinske leksikon “Atrofi er reduksjon (svinn) av celler eller et organ ved tap av substans eller volum. Atrofi er en reversibel justeringsprosess” . Vi skal særlig merke oss den siste setningen. Den gir håp og er viktig poeng med vaginal atrofi. Vaginal atrofi er en del av Urogenital...

les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.