Jeg heter Anita Prante, er 52 år og bor i Bergen. Jeg er jordmor med mastergrad og jobber som høyskolelektor. Jeg brenner for forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, åpenhet og tabu-bryting om overgangsalderen. 

Jeg har selv vært i overgangsalderen i mange år, har hatt mange av de mange plagene som vi kvinner opplever, men snakker lite om, og vet hvordan det kan føles og hva som kan hjelpe. Selv som jordmor har jeg måttet gå en lang vei for å få styr på min egen overgangsalder, og nå deler jeg min erfaring og fagkunnskap for at du skal få styr på din overgangsalder.

Jeg skal vise deg vei!

klem fra Anita

Som kvinne og jordmor er jeg nok over gjennomsnittet interessert i kvinnehelse, og etter mye leting og scrolling om overgangsalderen innså jeg at temaet er forsvinnende lite omtalt i digitale og sosiale medier. Jeg savnet å lese andre kvinners erfaringer og jeg søkte kunnskap som gikk i dypden både på erfaringer og forskningskunnskap.

På mange måter kan jeg skjønne at overgangsalderen ikke er det hotteste tema i pressen eller på sosiale medier, det er jo ikke et sexy tema, ei heller en fest-høydare, men det angår utvilsomt alle kvinner og er en naturlig del av det å være kvinne.

Jeg valgte derfor å gjøre noe med denne "stillheten". På den internasjonale menopausedagen 18. oktober 2019, startet jeg derfor instagramkontoen  Menopausebyanita med flagg og krone. Det feires! 

Gjennom å dele egne erfaringer og kunnskaper er målet å bryte ned tabu og stigma om overgangsalderen, bidra til økt innsikt og hjelpe deg til å oppleve kontroll over din overgangsalder. Du skal føle deg trygg, selvsikker og empowered til å få din beste kvinnehelse i overgangsalderen!