Kjøpsvilkår for alle produkter du kjøper av Menopausebyanita.

 

Vilkår for kjøp av produkter fra Menopausebyanita (MPbA)
Vi ønsker å gjøre det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av MPbA- produkter. Under ser du fullstendige kjøpsvilkår.

 

Ikke angrerett etter forbrukerloven

Vi gjør oppmerksom at produkter fra MPbA er markedsført og rettet mot privatpersoner. Forbruker Lovens paragraf om 14 dagers angrerett på kjøp er således ikke gjeldende. Produkter fra MPbA er program for personer som ønsker å forbedre sin nåværende situasjon i relasjon til overgangsalderen og få en bedre livskvalitet ved hjelp av online produkter. For produkter rettet mot andre, som fagpersoner, gjelder standard regler for kjøp av online-produkter.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett tilhører Menopausebyanita. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til produktets innhold i din kursperiode - som p.t. er spesisfisert i hvert produkt. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til produktsidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program/produkt. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk i perioden du er kunde.

Hvis du ønsker å ta programmet/produktet i sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe produktet individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal bruke produktet vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar via portalen. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre kunder/deltagere og gruppemedlemmer og Menopausebyanita. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre produkter og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. 

Vi tar Personvern alvorlig, se avsnitt for personvern for mer om hvordan vi behandler dine data. 

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette produktet aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om helse eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, medisinsk tilstand og helse, nettverk og historie, for å nevne noen. Menopausebyanita tilbyr kunnskap og innsikt, og deler erfaringer. Vi tilbyr ikke medisinsk vurdering og vi erstatter ikke en medisinsk vurdering. Ta derfor kontakt med din lege og ditt helsevesen når det gjelder dine personlige helsemessige anliggende. Menopausebyanita gir informasjonen “som den er” på det gitt tidspunkt det er gitt. Det gies ingen garanti for at denne informasjonen er fullstendig, 100 % nøyaktig, aktuell eller funksjonell. Ved bruk av denne nettsiden godkjenner du at Menopausebyanita fraskriver seg ethvert medisinsk ansvar, enhver skadeerstatning, følgeerstatning, eller straff erstatning som følge av den informasjon som deles. Det gjelder også mulig skade eller belastning som følge av tilgang på eller ikke tilgang til dette nettsted, eller din tillit til informasjonen som gies. I produktet MenopauseOmsorg er du selv ansvarlig for utøvelsen av dine helsetjenester og at de følger norsk lov. Jeg tilbyr kun min kunnskap og erfaring, og tar ikke ansvar for utøvelsen av deltagers kompetanse. 

Avlysing og utsettelse

Menopausebyanita forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kunde/deltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse fra vår side vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, både fysiske eller psykiske eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Kjøpet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Menopausebyanita kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltagere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er  Menopausebyanita forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Menopausebyanita fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for Menopausebyanita er som følger:

E-post: [email protected]

Navn og adresse: Anita Silden Prante, Harald Sæverudsvei 113, 5237 Rådal

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.

Vennlig hilsen

Anita Silden Prante, daglig leder: Menopausebyanita