Menopause & arbeid 

Visste du at 6 av 10 kvinner sier at overgangsalderen påvirker arbeidet deres negativt?

La din arbeidsplass gå i front og skape en menopause-vennlig arbeidsplass.

Jeg gir dere verktøyet dere trenger for suksess, og vi begynner med et foredrag som gir innsikt.

Det lønner seg å holde alle i arbeid!

Kontakt meg

Menopause & Klubben

Visste du at forskning tyder på at kunnskap og felleskap gir mestring og mindre plager i overgangsalderen?

Å velge et foredrag fra meg gir dere kunnskapen, bryter tabuene og sparker igang samtalen som vi kvinner trenger for å lage historie;  den generasjonen som satte overgangsalderen på dagsorden.

Overgangsalderen blir mye bedre når vi deler erfaringer og styrker hverandre!

Kontakt meg

Menopause & din forening

Visste du at det er mer enn 1,1 milliarder postmenopausale kvinner i verden innen år 2025?

Allikevel beskriver kvinner at de føler seg alene om å være i denne livsfasen og at livskvaliteten er svekket.

Sånn trenger det ikke være.

Jeg gir deg og din forening innsikten og dermed fellesskapet dere trenger for å kunne støtte hverandre og være gode forbilder for de som joiner dere!

Kontakt meg

Menopause & Empowerment

Visste du at ifølge EMAS (European Menopause & Andropause Society) er det 3 ting kvinner vil ha når det kommer til overgangsalderen?:

1. Å bli lyttet til og tatt på alvor

2. Å få tydelig, forskningsbasert kunnskap om alternativer å velge mellom

3. Å kunne diskutere og søke hjelp til det som plager dem.

Dette foredraget gir empowerment og kvinnekraft. Akkurat det vi trenger!

Kontakt meg

Ta kontakt for informasjon og bestilling:

Kontakt