Private timer med Menopausebyanita

Når du trenger mer innsikt og ønsker personlig oppfølging:

Bestill privat time i temaer knyttet til overgangsalderen.  

På forespørsel via denne lenken

  • pris kr 850 for inntil 60 min. 
 

Vilkår for denne type private timer: Jeg gir ikke medisinske råd, men kunnskapen du trenger i møte med deg selv og din overgangsalder, lege, arbeidsgiver eller andre.